ဆုရရွိသူမ်ား July 2017

Selfie Stick and Bluetooth Headset (1) Person

ဆုရရွိသူ
:

စုစုလွိဳင္

ဆုရသည့္ကာလ
:

ဇူလိုင္လ

ရင္ခုန္သံစကား
:

ေပ်ာ္ပါတယ္ရွင္။

Naris Cosmetics 1 set (1) Person

ဆုရရွိသူ
:

စမ္းရည္နႏၵာ

ဆုရသည့္ကာလ
:

ဇူလိုင္လ

ရင္ခုန္သံစကား
:

ေပ်ာ္ပါတယ္ရွင္။

5000 Shopping Coupon (1) Person

ဆုရရွိသူ
:

ႏြယ္နီဇင္

ဆုရသည့္ကာလ
:

ဇူလိုင္လ

ရင္ခုန္သံစကား
:

ဝမ္းသာပါတယ္ရွင္။

တစ္လ gym ကစားခြင့္ ကူပြန္ (1) Person

ဆုရရွိသူ
:

ျဖဴျဖဴေအာင္

ဆုရသည့္ကာလ
:

ဇူလိုင္လ

ရင္ခုန္သံစကား
:

ဝမ္းသာပါတယ္။

ENG တံဆိပ္ ခ်ည္သား shirt အက်ၤီ (1) Person

ဆုရရွိသူ
:

သက္စုမြန္

ဆုရသည့္ကာလ
:

ဇူလိုင္လ

ရင္ခုန္သံစကား
:

ေပ်ာ္ပါတယ္ရွင္။

Computer ပန္းထိုး ကခ်င္ကြက္ ဝမ္းဆက္ (1) Person

ဆုရရွိသူ
:

အိအိဇင္

ဆုရသည့္ကာလ
:

ဇူလိုင္လ

ရင္ခုန္သံစကား
:

ေပ်ာ္ပါတယ္ရွင္။

Collagen and Hyaluronic Infusion Treatment (1) Person

ဆုရရွိသူ
:

သႏၱာလြင္

ဆုရသည့္ကာလ
:

ဇူလိုင္လ

ရင္ခုန္သံစကား
:

ဝမ္းသာပါတင္ရွင္။

Central Hot Pot 10080 coupon (1) Person

ဆုရရွိသူ
:

နန္းကလ်ာထြန္း

ဆုရသည့္ကာလ
:

ဇူလိုင္

ရင္ခုန္သံစကား
:

ဝမ္းသာပါတယ္ရွင္။


GET CHANCE APK DOWNLOAD
ၿသဂုတ္လ ကံထူးရွင္မ်ား