ဆုအမ်ဳိးအစား-အိုင္တီပစၥည္း

ဆုအမည္
:
Canon Color Printer
ဆုအေရအတြက္
:
ဆုကာလ
:
၀၆-၀၃-၂၀၁၈ မွ ၀၆-၀၅-၂၀၁၈ ထိ
ဆုေပးမည္စနစ္
:
ကိုယ္တိုင္လာထုတ္စနစ္
ဆုအမ်ဳိးအစား
:
အိုင္တီပစၥည္း
Sponsored by
:
Myanmar Golden Rock International Co.,Ltd.
ဤဆုအား GCMoney(10000) ျဖင့္ ကံစမ္းပါ။

Myanmar Golden Rock International Co.,Ltd.

Office Address
:6th Floor (Level 7), Building 18, Myanmar ICT Park, Universities' Hlaing Campus, Hlaing Township, Yangon.
Tel
:(01)654810,654819,654844,654848,09 514 5828,(Fax)654820
Registered Address & Showroom
:Unit 7-8,Aung San Stadium(South Wing),Mingalar Taung Nyunt Township,Yangon
Tel
:243036,243037393438,(Fax)249451
Mandalay Branch & Showroom
:Unit 4-5,SY Building on 78th Street(Opposite to Railways Station),Mandalay.
Tel
:02-36014,39857,39816,39617,(Fax)36016
Pyinmana branch & Showroom
:No 118,Yuza Htarni Road,Pyinmana,Nay Pyi Taw.
Tel
:067-25331,0949201190,(Fax)25331
Email
: cii_csp@mgr.com.mm
Taunggyi Branch & Showroom
:2SH9 (B), Taunggyi Business Center,4-Miles, Taunggyi-Hopone Street, Kangyi Quarter, Taunggyi.
Tel
:Tel : (09)449532910

Myanmar Golden Rock International Co.,Ltd. ၏ အမွာစကား

အားလံုးပဲ မဂၤလာပါ။ Myanmar Golden Rock International Co.,Ltd. မွျဖစ္ပါ တယ္။
ကံထူးရွင္ (၁)ေယာက္ အတြက္ Canon Color Printer ဆု အား မဲေဖာက္ ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကံစမ္းေပးမႈ အတြက္ အားလံုးကို ေက်းဇူးအထူး တင္ရွိပါတယ္။

Canon Printers အမ်ိဳးမ်ိဳး

A3 Single Function Printer iX 6770
Functions Print Only
PRINT SPEED (MONO) 14.5 ipm
PRINT SPEED (COLOUR) 10.4 ipm
"4 x 6"" Print Speed (Borderless Photo)" 36 secs
FIRST COPY OUT TIME(FCOT) -
CARTRIDGE SYSTEM 5 Single Ink
CARTRIDGE CODE
PGI - 750 , CLI - 751 C/M/Y/BK(Standard)

PGI - 755 XXL , PGI - 750 XL, CLI-751 XL C/M/Y/BK (Optional)
DOUBLE SIDED PRINT Manual
PAPER FEEDING SYSTEM Rear Tray Feeding
Direct Disc Print -
MAIN CONNECTIVITY USB
DIRECT PRINTING -
CLOUD PRINTING/SCANNING -
RECOMMENDED MONTHLY PRINT VOLUME 80-200 pages
MOBILE PRINTING -
OTHER FEATURES Solution Temple, Auto Power ON/OFF
LCD Display -

A3 Single Function Printer iX 6870
Functions Print Only
PRINT SPEED (MONO) 14.5 ipm
PRINT SPEED (COLOUR) 10.4 ipm
"4 x 6"" Print Speed (Borderless Photo)" 36 secs
FIRST COPY OUT TIME(FCOT) -
CARTRIDGE SYSTEM 5 Single Ink
CARTRIDGE CODE
PGI - 750 , CLI - 751 C/M/Y/BK(Standard)

PGI - 755 XXL , PGI - 750 XL, CLI-751 XL C/M/Y/BK (Optional)
DOUBLE SIDED PRINT Manual
PAPER FEEDING SYSTEM Rear Tray Feeding
Direct Disc Print -
MAIN CONNECTIVITY USB , Wi Fi
DIRECT PRINTING -
CLOUD PRINTING/SCANNING -
RECOMMENDED MONTHLY PRINT VOLUME 80-200 pages
MOBILE PRINTING Canon PRINT Inkjet/SELPHY , Air Print ,Canon Print Service,
OTHER FEATURES Solution Template, Auto Power ON/OFF
LCD Display -

G 1000
Functions Print Only
PRINT SPEED (MONO) 8.8 ipm
PRINT SPEED (COLOUR) 5.0 ipm
"4 x 6"" Print Speed (Borderless Photo)" 60 secs
FIRST COPY OUT TIME(FCOT) -
CARTRIDGE SYSTEM 4 Single Ink
CARTRIDGE CODE GI - 790 (C/M/Y/K)
DOUBLE SIDED PRINT Manual
PAPER FEEDING SYSTEM Rear Tray Feeding
Direct Disc Print -
MAIN CONNECTIVITY USB
DIRECT PRINTING -
CLOUD PRINTING/SCANNING -
RECOMMENDED MONTHLY PRINT VOLUME 50-1500 pages
MOBILE PRINTING -
OTHER FEATURES My Image Garden, Auto Power ON/OFF
LCD Display -

G 2000
Functions Print , Scan , Copy
PRINT SPEED (MONO) 8.8 ipm
PRINT SPEED (COLOUR) 5.0 ipm
"4 x 6"" Print Speed (Borderless Photo)" 60 secs
FIRST COPY OUT TIME(FCOT) 32 secs
CARTRIDGE SYSTEM 4 Single Ink
CARTRIDGE CODE GI - 790 (C/M/Y/K)
DOUBLE SIDED PRINT Manual
PAPER FEEDING SYSTEM Rear Tray Feeding
Direct Disc Print -
MAIN CONNECTIVITY USB
DIRECT PRINTING -
CLOUD PRINTING/SCANNING -
RECOMMENDED MONTHLY PRINT VOLUME 50-1500 pages
MOBILE PRINTING -
SCAN RESOLUTION 600 x 1200 dpi
OTHER FEATURES Auto Power ON
LCD Display -

G 3000
Functions Print , Scan , Copy
PRINT SPEED MONO 8.8 ipm
PRINT SPEED COLOUR 5.0 ipm
"4 x 6"" Print Speed (Borderless Photo)" 60 secs.
FIRST COPY OUT TIME(FCOT) 24 secs.
CARTRIDGE SYSTEM 4 Single Ink
CARTRIDGE CODE GI - 790 (C/M/Y/K)
DOUBLE SIDED PRINT Manual
PAPER FEEDING SYSTEM Rear Tray Feeding
Direct Disc Print -
MAIN CONNECTIVITY USB , Wi Fi
DIRECT PRINTING Access Point Mode
CLOUD PRINTING "PIXMA Cloud Link,Google Cloud Print"
RECOMMENDED MONTHLY PRINT VOLUME 50 - 1500 pages
MOBILE PRINTING Canon PRINT Inkjet/SELPHY ,Canon Print Service
SCAN RESOLUTION 600 x 1200 dpi
OTHER FEATURES Auto Power ON
LCD Display -

G 4000
Functions Print , Scan , Copy,Fax
PRINT SPEED (MONO) 8.8 ipm
PRINT SPEED (COLOUR) 5.0 ipm
"4 x 6"" Print Speed (Borderless Photo)" 60 secs.
FIRST COPY OUT TIME(FCOT) 24 secs
CARTRIDGE SYSTEM 4 Single Ink
CARTRIDGE CODE GI - 790 (C/M/Y/K)
DOUBLE SIDED PRINT -
PAPER FEEDING SYSTEM Rear Tray Feeding
Direct Disc Print -
MAIN CONNECTIVITY USB , Wi Fi
DIRECT PRINTING Wireless Direct
CLOUD PRINTING PIMXA Cloud Link, Google Cloud Print
RECOMMENDED MONTHLY PRINT VOLUME 150 - 1500 pages
MOBILE PRINTING Canon PRINT Inkjet/SELPHY,Canon Print Service,AirPrint, Mopria
SCAN RESOLUTION 600 x 1200 dpi
DIRECT SCANNING -
OTHER FEATURES Auto Power ON/OFF
LCD Display Full Dot LCD

MB 5170
Functions Print , Scan , Copy,
PRINT SPEED MONO 32.5 ipm
PRINT SPEED COLOUR 26.5 ipm
"4 x 6"" Print Speed (Borderless Photo)" -
FIRST COPY OUT TIME(FCOT) 12 secs
CARTRIDGE SYSTEM 4 Single Ink
CARTRIDGE CODE
PGI - 2700 (C/M/Y/BK) (Standard)

PGI - 2700 XL (C/M/Y/BK) (Optional)
DOUBLE SIDED PRINT Automatic
PAPER FEEDING SYSTEM Cassette Feeding
Direct Disc Print -
MAIN CONNECTIVITY USB , Wi Fi, Ethernet
DIRECT PRINTING Access Point Mode
CLOUD PRINTING MAXIFY Cloud Link, Google Cloud Print, Easy Photo Print +
RECOMMENDED MONTHLY PRINT VOLUME 150 - 1500 pages
MOBILE PRINTING Canon PRINT Inkjet/SELPHY,AirPrint, Canon Print Service
SCAN RESOLUTION 1200 x 1200 dpi
OTHER FEATURES Schedule ON/OFF
LCD Display 3.5inch Colour LCD

MB 5470
Functions Print , Scan , Copy
PRINT SPEED (MONO) 32.5 ipm
PRINT SPEED (COLOUR) 26.5 ipm
"4 x 6"" Print Speed (Borderless Photo)" -
FIRST COPY OUT TIME (FCOT) 12 Sec
CARTRIDGE SYSTEM 4 Single Ink
CARTRIDGE CODE
PGI - 2700 (C/M/Y/BK) (Standard)

PGI - 2700 XL (C/M/Y/BK) (Optional)
DOUBLE SIDED PRINT Automatic
PAPER FEEDING SYSTEM Cassette Feeding x 2
Direct Disc Print -
MAIN CONNECTIVITY USB , Wi Fi , Ethernet
DIRECT PRINTING Access Point Mode
CLOUD PRINTING MAXIFY Cloud Link, Google Cloud Print, Easy Photo Print +
RECOMMENDED MONTHLY PRINT VOLUME 150 - 1500 pages
MOBILE PRINTING Canon PRINT Inkjet/SELPHY,AirPrint, Canon Print Service
SCAN RESOLUTION 1200 x 1200 dpi
OTHER FEATURES Schedule ON/OFF
LCD Display 3.5-inch Colour LCD

TS 5070
Functions Print , Scan , Copy,
PRINT SPEED (MONO) 12.6 ipm
PRINT SPEED (COLOUR) 9.0 ipm
"4 x 6"" Print Speed (Borderless Photo)" 39 secs
FIRST COPY OUT TIME(FCOT) 20 secs
CARTRIDGE SYSTEM 5 Single Ink
CARTRIDGE CODE
PGI - 770, CLI-771 (C/M/Y/BK) (Standard)

PGI - 770 XL, CLI 771XL (C/M/Y/BK) (Optional)
DOUBLE SIDED PRINT -
PAPER FEEDING SYSTEM Rear Tray
Direct Disc Print -
MAIN CONNECTIVITY USB , Wi Fi
DIRECT PRINTING Wireless Direct, Wireless PictBridge, Memory Card Slots
CLOUD PRINTING PIMXA Cloud Link, Google Cloud Print, Easy Photo Print +
RECOMMENDED MONTHLY PRINT VOLUME 30-100 pages
MOBILE PRINTING Canon PRINT Inkjet/SELPHY.Disc Lable Print,Canon Print Service, AirPrint,Mopria
SCAN RESOLUTION 1200 x 2400 dpi
OTHER FEATURES Document Rmoval Reminder, Auto Power ON
LCD Display 3.5-inch Colour LCD

TS 8070
Functions Print , Scan , Copy,
PRINT SPEED (MONO) 15.0 ipm
PRINT SPEED (COLOUR) 10.0 ipm
"4 x 6"" Print Speed (Borderless Photo)" 21 secs
CARTRIDGE SYSTEM 5 Single Ink
CARTRIDGE CODE
PGI - 770, CLI-771 (C/M/Y/BK) (Standard)

PGI - 770 XL, CLI 771XL (C/M/Y/BK) (Optional)
PAPER FEEDING SYSTEM Rear Tray
MAIN CONNECTIVITY USB , Wi Fi
CLOUD PRINTING PIMXA Cloud Link, Google Cloud Print,
MOBILE PRINTING Canon PRINT Inkjet/SELPHY,Canon Print Service, AirPrint,Mopria
LCD Display 4.3-inch Colour LCD

LBP 6230dn
Functions Print Only
PRINT SPEED (MONO) 25 ppm
PRINT SPEED (COLOUR) -
"4 x 6"" Print Speed (Borderless Photo)" -
FIRST COPY OUT TIME(FCOT) 6.0 secs
CARTRIDGE SYSTEM Laser
CARTRIDGE CODE Cartridge 326
DOUBLE SIDED PRINT Auto
PAPER CAPACITY 251 (sheets)
Direct Disc Print -
Print Language UFR II LT
MAIN CONNECTIVITY USB
DIRECT PRINTING -
RECOMMENDED MONTHLY PRINT VOLUME 500-1500 pages
MOBILE PRINTING YES
SCAN RESOLUTION -
LCD Display -
Device Memory 64MB

LBP 613Cdw
Functions Print Only
PRINT SPEED (MONO) 18 ppm
PRINT SPEED (COLOUR) 18 ppm
FIRST COPY OUT TIME(FCOT)
10.9 secs (mono)
12.0 secs (colour)
CARTRIDGE SYSTEM Laser
CARTRIDGE CODE
Cartridge 045 (C,M,Y,BK) (Standard)

Cartridge 045H (C,M,Y,BK) (Optional)
DOUBLE SIDED PRINT Auto
PAPER CAPACITY 151 (sheets)
Direct Disc Print -
Print Language UFR II ,PCL 6, Postscript 3
MAIN CONNECTIVITY USB , Wi-Fi,Ethernet
DIRECT PRINTING -
RECOMMENDED MONTHLY PRINT VOLUME 250-2500 pages
MOBILE PRINTING YES
SCAN RESOLUTION -
LCD Display -
Device Memory 1GB

MF 635 Cx
Functions Print , Scan , Copy, Fax
PRINT SPEED (MONO) 18 ppm
PRINT SPEED (COLOUR) 18 ppm
FIRST COPY OUT TIME(FCOT)
10.9 secs (mono)
12.0 secs (colour)
CARTRIDGE SYSTEM Laser
CARTRIDGE CODE
Cartridge 045 (C,M,Y,BK) (Standard)
Cartridge 045H (C,M,Y,BK) (Optional)
DOUBLE SIDED PRINT Auto
PAPER CAPACITY 251 (sheets)
Direct Disc Print -
Print Language UFR II ,PCL 6, Postscript 3
MAIN CONNECTIVITY USB , Wi-Fi,Ethernet
DIRECT PRINTING -
RECOMMENDED MONTHLY PRINT VOLUME 250-2500 pages
MOBILE PRINTING YES
SCAN RESOLUTION 600 x 600 dpi
DIRECT SCANNING -
LCD Display 5.0-inch Colour LCD
Device Memory 1GB

MF 735 Cx
Functions Print , Scan , Copy, Fax
PRINT SPEED (MONO) 27 ppm
PRINT SPEED (COLOUR) 27 ppm
FIRST COPY OUT TIME(FCOT)
8.3 secs (mono)
8.6 secs (colour)
CARTRIDGE SYSTEM Laser
CARTRIDGE CODE
Cartridge 046 (C,M,Y,BK) (Standard)
Cartridge 046H (C,M,Y,BK) (Optional)
DOUBLE SIDED PRINT Auto
PAPER CAPACITY 850 (sheets)
Direct Disc Print -
Print Language UFR II ,PCL 6, Postscript 3
MAIN CONNECTIVITY USB , Wi-Fi,Ethernet
DIRECT PRINTING -
RECOMMENDED MONTHLY PRINT VOLUME 750-4000 pages
MOBILE PRINTING YES
SCAN RESOLUTION 600 x 600 dpi
DIRECT SCANNING -
LCD Display 5.0-inch Colour LCD
Device Memory 1GB

MF 246 dn
Functions Print , Scan , Copy, Fax
PRINT SPEED (MONO) 27 ppm
PRINT SPEED (COLOUR) -
FIRST COPY OUT TIME(FCOT)
6.0 secs (mono)
CARTRIDGE SYSTEM Laser
CARTRIDGE CODE
Cartridge 337
DOUBLE SIDED PRINT Auto
PAPER CAPACITY 251 (sheets)
Direct Disc Print -
Print Language UFR II-LT ,PCL 6
MAIN CONNECTIVITY USB , Ethernet
DIRECT PRINTING -
RECOMMENDED MONTHLY PRINT VOLUME 500-2500 pages
MOBILE PRINTING YES
SCAN RESOLUTION 600 x 600 dpi
DIRECT SCANNING -
LCD Display 6-line Monochrome LCD Touch Screen
Device Memory 512 MB

Canon Camera အမ်ိဳးမ်ိဳး


  Copier အမ်ိဳးမ်ိဳး
imageClass MF810Cdn
PRINT
Printing Method Color Laser Beam Printin
Fixing Method On Demand Fixing
Print Speed A4 Mono: 25 ppm, Color: 25ppm
Print Resolution 600dpi x 600dpi
Print Quality with Image Refinement Technology 2400 equivalent x 600dpi
Warm-up Time (From Power On) 34 sec or less
First Print Out Time A4(FPOT) Mono: approx. 11.4 sec, Color: approx. 13.5 sec
Recovery Time (From Sleep Mode) Approx. 10sec
Print Language UFR 2, PCL5c/6, Adobe©PostScript 3
Auto Duplec Print Standard
Available Paper Size for Auto Duplex Print A4, B5, A5, Legal, Letter, Statement, Executive, Officio, B-Officio, M-Officio, Government Letter, Government Legal, Australia Foolscap, Foolscap, 16K, F4A, K-Legal
* Paper weight 60-163 g/m2
Direct Print From USB Supported File Format: JPEG, TIFF, PDF
Print Features CPoster, Booklet, Watermark, Page Composer, Toner Saver

COPY SPECIFICATIONS
Copy Speed A4 Mono: 25 ppm, Color: 25 ppm
Copy Resolution 600 dpi x 600 dpi
Maximum Number of Copies Up to 999 copies
Reduce/Entargement 25 - 400% in 1% increments
Copy Features Frame Erase, Memory Sort, 2-on-1, 4-on-1, ID Card Copy

SCAN SPECIFICATIONS
Scan Resolution Optical: Up to 600 dpi x 600 dpi Driver Enhanced: Up to 9600 dpi x 9600 dpi
Color Depth 240bit
Duplex Scan Yes
Pull Scan Yes, USB and Network
Scan to USB/Media Yes, USB
Scan Features TWAIN, WIA (Scan Driver Compatibility)

FAX SPECIFICATIONS
Modem Speed Up to 33.6 Kbps
Fax Resolution Up to 406 dpi x 391 dpi
Compression Method MH, MR, MMR, JBIG
Memory Capacity(*1) Up to 512 pages
Favourite Dial (in address book) 19 dials
Speed Dial (Favourite + Coded dials) Up to 300 dials
Group Dials/Destinations Max. 199 destinations / Max. 199 destinations
Sequential Broadcast Max. 310 destinations
Duplex Fax (Transmission) Yes
Receive Mode Fax Only, Manual, Answering, Fax/Tel Auto Switch
Memory Backup Permanent fax memory backup
Fax Features Fax Forwarding, Dual Access, Remote Reception, PC Fax (Transmission only), DRPD, ECM, Auto Redial, Fax Activity Reports, Fax Activity Result Reports, Fax Activity Management Reports, Fax Archive

စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

(၁)

signup ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေက်းဇူးျပဳ၍ information မ်ားကို မွန္ကန္စြာ ျဖည့္ေပးပါ။

(၂)

Get Chance တြင္ signup ျပဳလုပ္သည့္ နာမည္သည္ မွတ္ပံုတင္တြင္ပါေသာ နာမည္ႏွင့္မတူပါက၊ ၄င္း member မွာ ကံထူးရွင္ ျဖစ္ခဲ့ပါက ဆုထုတ္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။

(၃)

ကံထူးရွင္အတြက္ ဆုမဲထုတ္ေပးရာတြင္ အခ်ိန္ႏွင္႔ေနရာကုိ mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးျခင္း၊
https://www.facebook.com/GetChanceMyanmar တြင္ေၾကျငာေပးျခင္းျဖင့္ အေၾကာင္းၾကား သြားပါမည္။ သတ္မွတ္ရက္အတြင္း လာမထုတ္ ပါက (လုံး၀) ထုတ္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။

(၄)

ေပါက္မဲပစၥည္းထုတ္ရာတြင္ ကံထူးရွင္မွ မွတ္ပံုတင္ႏွင့္ တကြ လာေရာက္ ထုတ္ယူရပါမည္။

(၅)

ဆုမဲေဖာက္ေပးသည့္ေန႔တြင္ ကံထူးရွင္အား email ျဖင့္အေၾကာင္းၾကားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး (၅)ရက္အတြင္း ျပန္လည္
အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္း မရွိပါက ကံထူးရွင္အျဖစ္မွ ပယ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

(၆)

ကံထူးရွင္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ Get Chance မိသားစုဝင္မ်ား ပါ၀င္ခြင္႔မၿပဳပါ။

(၇)

ဆုေရြးခ်ယ္ရာတြင္ (Get Chance Team)၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သာ အတည္ျဖစ္ပါသည္။


စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအားလိုက္နာမည္ဆိုပါက ေအာက္ပါ ဆုေရြးမည္ခလုတ္အား ႏွိပ္၍ ဆုစတင္ ကံစမ္းႏုိင္ပါသည္။GET CHANCE APK DOWNLOAD
ၿသဂုတ္လ ကံထူးရွင္မ်ား