ဆုအမ်ဳိးအစား-လက္ေဆာင္ပစၥည္း

ဆုအမည္
:
၁၅၀၀၀ တန္ ပန္းစည္း
ဆုအေရအတြက္
:
ဆုကာလ
:
၂၃-၀၁-၂၀၁၈ မွ ၂၅-၀၂-၂၀၁၈ ထိ
ဆုေပးမည္စနစ္
:
ကိုယ္တိုင္လာထုတ္စနစ္
ဆုအမ်ဳိးအစား
:
လက္ေဆာင္ပစၥည္း
Sponsored by
:
ဤဆုအား GCMoney(2500) ျဖင့္ ကံစမ္းပါ။

Yangon Florist ၏ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ

No(2), Corner of Kaymar Street and Baho Road, near Asia Royal Hospital, Sanchaung Township, Yangon ☎: 09 254 700 567 ☎: 09 254 203 204 Facebook Page : https://www.facebook.com/Yangon-florist-718177834995671/

Yangon Florist ၏ အမွာစကား

အားလံုးပဲ မဂၤလာပါ။ Yangon Florist မွ ျဖစ္ပါတယ္။
Yangon Florist မွ 15000 တန္ လက္ေဆာင္ပန္းစည္း bouquet တစ္ခု အား ကံထူးရွင္(၁)ေယာက္ အတြက္ မဲေဖာက္ေပးမည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံစမ္းေပးမႈအတြက္ အားလံုးကို ေက်း ဇူး အထူး တင္ရွိပါတယ္။ ပါ၀င္ကံစမ္းေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကိုလည္း Yangon Florist မွ ေႏြးေထြးစြာ ဖိတ္ေခၚအပ္ ပါ သည္။ Yangon Florist တြင္ရရွိႏိုင္ေသာ ပစၥည္းအခ်ိဳ႕ကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။


❀ ပန္းစည္း၊ ပန္းအိုးႏွင့္ ပန္းလက္ေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား ❀❀ အရုပ္ပန္းစၥည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ❀


စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

(၁)

signup ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေက်းဇူးျပဳ၍ information မ်ားကို မွန္ကန္စြာ ျဖည့္ေပးပါ။

(၂)

Get Chance တြင္ signup ျပဳလုပ္သည့္ နာမည္သည္ မွတ္ပံုတင္တြင္ပါေသာ နာမည္ႏွင့္မတူပါက၊ ၄င္း member မွာ ကံထူးရွင္ ျဖစ္ခဲ့ပါက ဆုထုတ္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။

(၃)

ကံထူးရွင္အတြက္ ဆုမဲထုတ္ေပးရာတြင္ အခ်ိန္ႏွင္႔ေနရာကုိ mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးျခင္း၊
https://www.facebook.com/GetChanceMyanmar တြင္ေၾကျငာေပးျခင္းျဖင့္ အေၾကာင္းၾကား သြားပါမည္။ သတ္မွတ္ရက္အတြင္း လာမထုတ္ ပါက (လုံး၀) ထုတ္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။

(၄)

ေပါက္မဲပစၥည္းထုတ္ရာတြင္ ကံထူးရွင္မွ မွတ္ပံုတင္ႏွင့္ တကြ လာေရာက္ ထုတ္ယူရပါမည္။

(၅)

ဆုမဲေဖာက္ေပးသည့္ေန႔တြင္ ကံထူးရွင္အား email ျဖင့္အေၾကာင္းၾကားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး (၅)ရက္အတြင္း ျပန္လည္
အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္း မရွိပါက ကံထူးရွင္အျဖစ္မွ ပယ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

(၆)

ကံထူးရွင္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ Get Chance မိသားစုဝင္မ်ား ပါ၀င္ခြင္႔မၿပဳပါ။

(၇)

ဆုေရြးခ်ယ္ရာတြင္ (Get Chance Team)၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သာ အတည္ျဖစ္ပါသည္။


စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအားလိုက္နာမည္ဆိုပါက ေအာက္ပါ ဆုေရြးမည္ခလုတ္အား ႏွိပ္၍ ဆုစတင္ ကံစမ္းႏုိင္ပါသည္။GET CHANCE APK DOWNLOAD
ၿသဂုတ္လ ကံထူးရွင္မ်ား