ဆုအမ်ဳိးအစား-ကူပြန္

ဆုအမည္
:
Gym ကစားမယ္ @ Hammer Gym
ဆုအေရအတြက္
:
၁၀
ဆုကာလ
:
၁၅-၀၂-၂၀၁၈ မွ ၁၅-၀၃-၂၀၁၈ ထိ
ဆုေပးမည္စနစ္
:
ကိုယ္တုိင္လာထုတ္စနစ္
ဆုအမ်ဳိးအစား
:
ကူပြန္
Sponsored by
:
ဤဆုအား GCMoney(3000) ျဖင့္ ကံစမ္းပါ။

Hammer Gym ၏ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ

အမွတ္(၁ဝ)၊ ဗညားဒလလမ္း၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ☎: 09 44801 0207, 09 5072622, 01 292884 Facebook Page : https://www.facebook.com/hammer.gym.fitness/

Hammer Gym ၏ အမွာစကား

အားလံုးပဲ မဂၤလာပါ။ Hammer Gym မွ ျဖစ္ပါတယ္။
Hammer Gym တြင္ Gym ကစားခြင့္ (၁၀ ႀကိမ္ ကစားခြင့္) အား ကံထူးရွင္(၁)ေယာက္ အတြက္ မဲေဖာက္ေပးမည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံစမ္းေပးမႈအတြက္ အားလံုးကို ေက်း ဇူး အထူး တင္ရွိပါတယ္။ ပါ၀င္ကံစမ္းေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကိုလည္း Hammer Gym မွ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။


Hammer Gym မွ ႀကိဳဆိုပါတယ္ ❀


သင့္ခနၶာအခ်ိဳးအစားလွပဖိုအတြက္ Hammer Gym တာဝန္ယူပါတယ္ ။ သင့္အခ်ိန္မွန္မွန္ ကစားဖို႔အတြက္သာ သင့္တာဝန္ပါ.. Hammer Gym ရွိ trainers ဆရာမ်ားႏွင့္ ဆရာမအား မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္လဲ အမ်ိဳးသမီး trainer ထားရွိေပးထားပါေၾကာင္းကိုလည္း သတင္းေကာင္းပါအပ္ပါသည္။


ျမဴး ျမဴး ႂကြ ႂကြ ေလး နဲ႔ Calories Burn
Hammer Gym zumba dance


Prices
Entrance Fee
10,000 ks
1Day
5,000 ks
1 Month
50,000 ks
3 Months
135,000 ks
6 Months
240,000 ks
1 Year
420,000 ks
Package Plan
30 Sessions Valid For 90 Days

75000 ksOpen Daily
6:00 AM to 10:00 PM
(Monday to Sunday)

Classes

 
Yoga
Monday (7pm to 8pm)

 
Zumba
Tuesday (7pm to 8pm)

 
Cardio
Thursday (7pm to 8pm)

 
Zumba
Friday (7pm to 8pm)

 
Yoga
Saturday (7pm to 8pm)

 
Cardio Kick-Boxing
Sunday (7pm to 8pm)

Facilities
Locker Room
Shower Room
Changing Room
Sauna

Our Services
Standby Trainer
Fitness Program
Diet Guidelines
Towel Services
Protein Bar

အဝတ္အစား ဒီဇိုင္းအသစ္မ်ားႏွင့္ အားကစာပစၥည္းမ်ား ကိုလည္း ၀ယ္ယူ ရရွိႏုိင္ပါတယ္

စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

(၁)

signup ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေက်းဇူးျပဳ၍ information မ်ားကို မွန္ကန္စြာ ျဖည့္ေပးပါ။

(၂)

Get Chance တြင္ signup ျပဳလုပ္သည့္ နာမည္သည္ မွတ္ပံုတင္တြင္ပါေသာ နာမည္ႏွင့္မတူပါက၊ ၄င္း member မွာ ကံထူးရွင္ ျဖစ္ခဲ့ပါက ဆုထုတ္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။

(၃)

ကံထူးရွင္အတြက္ ဆုမဲထုတ္ေပးရာတြင္ အခ်ိန္ႏွင္႔ေနရာကုိ mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးျခင္း၊
https://www.facebook.com/GetChanceMyanmar တြင္ေၾကျငာေပးျခင္းျဖင့္ အေၾကာင္းၾကား သြားပါမည္။ သတ္မွတ္ရက္အတြင္း လာမထုတ္ ပါက (လုံး၀) ထုတ္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။

(၄)

ေပါက္မဲပစၥည္းထုတ္ရာတြင္ ကံထူးရွင္မွ မွတ္ပံုတင္ႏွင့္ တကြ လာေရာက္ ထုတ္ယူရပါမည္။

(၅)

ဆုမဲေဖာက္ေပးသည့္ေန႔တြင္ ကံထူးရွင္အား email ျဖင့္အေၾကာင္းၾကားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး (၅)ရက္အတြင္း ျပန္လည္
အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္း မရွိပါက ကံထူးရွင္အျဖစ္မွ ပယ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

(၆)

ကံထူးရွင္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ Get Chance မိသားစုဝင္မ်ား ပါ၀င္ခြင္႔မၿပဳပါ။

(၇)

ဆုေရြးခ်ယ္ရာတြင္ (Get Chance Team)၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သာ အတည္ျဖစ္ပါသည္။


စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအားလိုက္နာမည္ဆိုပါက ေအာက္ပါ ဆုေရြးမည္ခလုတ္အား ႏွိပ္၍ ဆုစတင္ ကံစမ္းႏုိင္ပါသည္။GET CHANCE APK DOWNLOAD
ၿသဂုတ္လ ကံထူးရွင္မ်ား