ဆုအမ်ဳိးအစား-ကူပြန္

ဆုအမည္
:
RealArt Dance Studio 60000 Coupon
ဆုအေရအတြက္
:
ဆုကာလ
:
၁၅-၀၂-၂၀၁၈ မွ ၁၅-၀၃-၂၀၁၈ ထိ
ဆုေပးမည္စနစ္
:
ကိုယ္တုိင္လာထုတ္စနစ္
ဆုအမ်ဳိးအစား
:
ကူပြန္
Sponsored by
:
ဤဆုအား GCMoney(10000) ျဖင့္ ကံစမ္းပါ။

RealArt Entertaindance ၏ လိပ္စာ

Address: No-13, 1st Floor, Mahar Bawga St.,Baho Road, (3) WARD, Yangon. Phone: 09 44448 7889 Facebook Page : https://www.facebook.com/realartdancestudio447/

RealArt Entertaindance ၏ အမွာစကား

အားလံုးပဲ မဂၤလာပါ။ RealArt Entertaindance မွ ျဖစ္ပါတယ္။
ကံထူးရွင္ (၁) ေယာက္အတြက္ (၆၀,၀၀၀)က်ပ္တန္ အကသင္တန္း အခမဲ့ တက္ေရာက္ခြင့္ coupon အားမဲေဖာက္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ RealArt Entertaindance တြင္ အေျခခံမရွိေသာ အက ဝါသနာရွင္မ်ားအတြက္လည္း အေျခခံမွစ၍ သင္ၾကားေပးေနပါျပီ။ ပါဝင္ကံစမ္းေပးသည့္အတြက္ အားလံုးကို RealArt Entertaindance မွ ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္။

RealArt Dance Studio's Activities


RealArt Entertaindance Class Room Activities


November လအတြက္ တန္းခြဲသစ္မ်ား

November လအတြက္ ⏪
🆕 အကသင္တန္း တန္းခြဲသစ္မ်ား စတင္ေနပါၿပီ 🆕
အကသင္တန္း အခ်ိန္ဇယား , သင္တန္းေၾကးနဲ႔ သင္တန္း ကို လာေရာက္ဖုိ႔အတြက္ ေျမပုံေလးပါ ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္....

✔ Easy Basic Dance Class For Beginner ✔
Street Dance Foundation for Stage Performer အကအေျခခံမ႐ွိေသး အကနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး ဘာမွ မသိေသးသူမ်ားအတြက္ စလုံးေရစ ပထမဦး ဆုံးတတင္တက္ေရာက္သင့္ေသာ အကသင္တန္း အမ်ဳိဳးအစား ျဖစ္ပါတယ္... November တန္းခြဲသစ္မ်ား
သင္တန္းေၾကး - 42000 Ks (30 % Save in 60000 Ks)
သင္္တန္းအပတ္စဥ္ - B_028
သင္တန္းစတင္မည့္ေန႔ - Nov 11
သင္ၾကားမည့္ေန႔မ်ား - Sat/Sun
သင္ၾကားမည့္ အခ်ိန္ - 10:00 Am to 11:30 Am
သင္ၾကားခ်ိန္စုစုေပါင္း - 18 Hours in 12 Classes
သင္္တန္းအပတ္စဥ္ - B_029
သင္တန္းစတင္မည့္ေန႔ - Nov 15
သင္ၾကားမည့္ေန႔မ်ား - Mon/Wed/Fri
သင္ၾကားမည့္ အခ်ိန္ - 3:00 Pm to 4:30 Pm
သင္ၾကားခ်ိန္စုစုေပါင္း - 18 Hours in 12 Classes
သင္္တန္းအပတ္စဥ္ - B_030
သင္တန္းစတင္မည့္ေန႔ - Nov 20
သင္ၾကားမည့္ေန႔မ်ား - Mon/Wed/Fri
သင္ၾကားမည့္ အခ်ိန္ - 1:30 m to 2:30 Pm
သင္ၾကားခ်ိန္စုစုေပါင္း - 18 Hours in 12 Classes
သင္္တန္းအပတ္စဥ္ - B_031
သင္တန္းစတင္မည့္ေန႔ - Nov 21
သင္ၾကားမည့္ေန႔မ်ား - Tue/Thu
သင္ၾကားမည့္ အခ်ိန္ - 11:30 Am to 1:00 Pm
သင္ၾကားခ်ိန္စုစုေပါင္း - 18 Hours in 12 Classes
သင္္တန္းအပတ္စဥ္ - B_032
သင္တန္းစတင္မည့္ေန႔ - Nov 20
သင္ၾကားမည့္ေန႔မ်ား - Mon/Wed/Fri
သင္ၾကားမည့္ အခ်ိန္ - 6:30 Pm to 8:00 Pm
သင္ၾကားခ်ိန္စုစုေပါင္း - 18 Hours in 12 Classes
**ရံုးတက္ေနသူမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ ( ရံုးခ်ိန္ျပင္ပသင္တန္း )**

✔ Dance Fitness Class ✔
က်န္းမာေရးလိုက္စားလိုသူ ကိုယ္ကာယေလက်င့္ခန္းမ်ား ျပဳလုပ္လိုသူမ်ားအတြက္ က်န္းမားသြက္လက္ေပ်ာ္ရြွင္၍ စိတ္ Relax ျဖစ္ေစကာ အဆီပိုမ်ားေလ်ာ့က် သြားေစမည့္ အေပ်ာ္တမ္း ကတတ္လိုသူမ်ား အသင့္ေလ်ာ္ဆုံးသင္တန္းျဖစ္ပါတယ္....
*** သင္တန္းေၾကး ***
တစ္လ အတြင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ ေန႔ရက္မ်ားကို
10 Days Package ျဖင့္ တက္ေရာက္ပါက 30000 Ks
တစ္လခြဲ အတြင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ ေန႔ရက္မ်ားကို
20 Days Package ျဖင့္ တက္ေရာက္ပါက 40000 Ks
ႏွစ္လ အတြင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ ေန႔ရက္မ်ားကို
30 Days Package ျဖင့္ တက္ေရာက္ပါက 50000 Ks

Morning Class
သင္ၾကားမည့္ေန႔ရက္မ်ား - Mon/Wed/Fri
သင္ၾကားမည့္အခ်ိန္ - 8:00Am to 9:30Am

Evening Class
သင္ၾကားမည့္ေန႔ရက္မ်ား - Tue/Thu/Sat/Sun
သင္ၾကားမည့္အခ်ိန္ - 6:30Pm to 8:00 Pm
➡ မည္သည့္ေနရက္မဆုိ စတင္ တက္ေရာက္ႏုိင္ပါတယ္

✔ B Boy / B Girl Beginner Class ✔
အေျခခံ႐ွိၿပီးသူ / အေျခခံ မ႐ွိေသးသူ B Boy Dance ကို အမွန္တကယ္ စိတ္ဝင္စားသူ အက ဝါသနာ႐ွင္မ်ား အတြက္ အေျခခံ ကေန အေသးစိပ္ သင္ၾကားေပးမယ့္ သင္တန္း ျဖစ္ၿပီး B Boy Dancer တစ္ဦး အျဖစ္ ရပ္တည္သြားႏုိင္သည္ အထိ သင္ၾကားေပးမယ့္ သင္တန္း ျဖစ္ပါတယ္...

သင္တန္းေၾကး - 30000Ks (40 % Save in 50000 Ks)
သင္တန္းအပတ္စဥ္. - Y _ 003
သင္တန္းစတင္မည့္ေန႔. - Nov 11
သင္ၾကားမည့္ေန႔ရက္မ်ား - Sat/ Sun
သင္ၾကားမည့္အခ်ိန္ - 9:00Am to 10:00 Am
သင္ၾကားခ်ိန္စုစုေပါင္း - 12 Hours in 12 Classes
သင္တန္းအပတ္စဥ္. - Y _ 004
သင္တန္းစတင္မည့္ေန႔. - Nov 20
သင္ၾကားမည့္ေန႔ရက္မ်ား - Mon/Wed/Fri
သင္ၾကားမည့္အခ်ိန္ - 4:30Pm to 5:30 Pm
သင္ၾကားခ်ိန္စုစုေပါင္း - 12 Hours in 12 Classes

✔ Shuffle Dance Beginner Class ✔
Shuffle Dance ကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ား၊ Shuffle ကို ေလ့လာေနဆဲ သူမ်ား အတြက္...
Club , Partyပြဲမ်ား, Bar ,EDM ပြဲေတြမွာ အထာက်က်နဲ႔အမိုက္စား Rave ခ်င္တဲ့သူငယ္ခ်င္းေတြအတြက္ စည္းစနစ္က်နစြာနွင့္ အေျခခံမွ တဆင့္ခ်င္းစီ သင္ၾကားေပးမွာပါ။
သင္တန္းေၾကး - 40000 Ks (20% Save in 50000 Ks)
သင္တန္းအပတ္စဥ္. - S_ 001
သင္တန္းစတင္မည့္ေန႔. - Nov 6
သင္ၾကားမည့္ေန႔ရက္မ်ား - Mon/Wed/Fri
သင္ၾကားမည့္အခ်ိန္ - 4:30Pm to 6:00 Pm
သင္ၾကားခ်ိန္စုစုေပါင္း - 18 Hours in 12 Classes
သင္္တန္းအပတ္စဥ္ - S_002
သင္တန္းစတင္မည့္ေန႔ - Nov 11
သင္ၾကားမည့္ေန႔မ်ား - Sat/Sun
သင္ၾကားမည့္ အခ်ိန္ - 11:30 Am to 1:00 Pm
သင္ၾကားခ်ိန္စုစုေပါင္း - 18 Hours in 12 Classes

ေနာက္ထပ္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားမည့္ သင္တန္းေန႔ရက္ႏွင့္ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားမ်ားကိ
Mon/Wed/Fri (Morning Class OR Evening Class)
Tue/ Thus. (Morning Class OR Evening Class)
Sat/ Sun. (Morning Class OR Evening Class)
အျဖစ္ ခြဲျခားျပီး လစဥ္လတုိင္း တန္းခြဲသစ္မ်ားဖြင့္လွစ္လွ်က္႐ွိပါတယ္...
သင္တန္းတက္လိုသူစိတ္ဝင္စားသူမ်ားအေနျဖင့္

မ်ားကို ေရးသား၍ 09444487889 ကိုဆက္သြယ္ၿပီး* ႀကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းထားႏုိုင္ပါတယ္*
လူဦးေရ အကန္႔အသက္ ႐ွိပါသည္
အေသးစိတ္သိ႐ွိလိုပါက-
Hot Line No. *** 09444487889***
ႏွင့္
RealArt Entertaindance FB Chat Box မွာ ဆက္သြယ္စုံစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္...
အကသင္တန္းစုံစမ္းရန္ ႏွင့္အကခန္းမငွါးရမ္းရန္
09 444487889
အကအဖြဲ႔ငွါးရမ္းရန္
09 799902199
09 43206783

#RealArt Entertaindance
အမွတ္ ၁၃၊ ပထမထပ္၊ မဟာေဘာဂလမ္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္(လွည္းတန္း)၊ ရန္ကုန္။ လွည္းတန္းလမ္း(ေက်ာင္းေ႐ွ႕မွတ္တိုင္အနီး)
YBS - 14/ 30/ 38/ 41.
ဗဟုိလမ္း(ခိုင္ေရႊဝါ မွတ္တိုင္အနီး)
YBS - 11/ 22.
info.realartdancestudio447@gmail.com
https://www.facebook.com/realartdancestudio447/


Easy Basic Dance Class for Beginner

(Street Dance Foundation for Stage Performer)

အကအေတြ႔အၾကဳံ ၈ ႏွစ္ေက်ာ္မ်ွ ႐ွိေသာ ဆရာမ်ားကိုယ္တိုင္ Update အျဖစ္ဆံုးေသာ Music မ်ားျဖင့္ အေသးစိပ္ စည္းစနစ္က်နစြာ စိတ္႐ွည္လက္႐ွည္ အမွန္တကယ္တတ္ေျမာက္သည္အထိ စာေတြ႔လက္ေတြ႔ြ သင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္...

K Pop Dance ေတြကို စိတ္ဝင္စား၍ ဝါသနာပါသူမ်ား...
Hip Hop Dance ေတြကို စိတ္ဝင္စား၍ ဝါသနာပါသူမ်ား...
Street Dance ေတြကို စိတ္ဝင္စား၍ ဝါသနာပါသူမ်ား...
မည္သည့္အကကို မဆုိ ဝါသနာပါေလ့လာလိုသူမ်ား...
အေျခခံမ႐ွိေသးသူမ်ားအတြက္ ဘာေတြကို အရင္စၿပီးေလ့လာရမလဲ ဘယ္လို စၿပီး က ရမလဲ?ဆိုတာ...မသိသူမ်ားအတြက္...

 1. Music ေတြရဲ႕အေၾကာင္း...
 2. Body Movement ေတြရဲ႕ အေနအထား...
 3. Emotion ျဖစ္တဲ့ Performance တစ္ခုမွာ ေဖ်ာ္ေျဖေနတဲ့ အခ်ိန္ မိမိရဲ႕ စိတ္ခံစားခ်က္ ေၾကာက္ရြံမႈ စိုးရိမ္မႈ ေတြကို ဘယ္လိုေက်ာ္ျဖတ္ျပီး အကနဲ႔သီခ်င္းေတြအေပၚ ခံစားသက္ဝင္၍ Performance တစ္ခု အျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားပုံ ... အစ႐ွိတာေတြရဲ႕ အေျခခံသေဘာတရားေတြကို စာေတြ႔လက္ေတြ႔ အေနနဲ႔ အကလဲ သင္ရင္း Knowledge ေတြလဲရမယ့္ အကသင္တန္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္...
 4. အခု Classေလးမွာ Sharing ျပဳလုပ္သြားမယ့္ Trainer မွာလဲ အကသက္တမ္း ႏွင့္ ပြဲေပါင္းမ်ားစြာ အေတြ႔အၾကဳံ႐ွိခဲ့သည့္ Jade Dragon အကအဖြဲ႔မွ Member ေဟာင္း ျဖစ္ၿပီး MEBC MusicArt Academy မွ Founder ျဖစ္သည့္ Sir.Eain Min Htet ၏ တပည့္အရင္း...
  ဂ်ာမနီနုိင္ငံမွ Singer / Music Artist & Director ျဖစ္တဲ့ Prof.Sigune von Osten ၏ တပည့္...
  Dance Trainer Yail Yan Naung မွ
  ဆရာအရင္းမ်ား၏ သင္ၾကားေရး Technic မ်ားႏွင့္အတူ ပြဲအေတြ႔အၾကဳံမ်ားေပါင္းစပ္ကာ သင္ၾကားသြားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္...

  သင္ၾကားမည့္အေၾကာင္းအရာအေနအျဖင့္

  1. Musicality (Listening Skill)
   • Basic Rhythm
   • Beat
   • Timming
   • Tempo
   • Music Arrangement
   • Music Type
  2. Body Movement( Training & Practicing Skill)
   • Body Rhythm
   • Bounce
   • Power
   • Force
   • Moving
   • Position
   • Direction
   • Formation
   • Style
  3. Emotion (Dancing & Feeling Skill)
   • Express your Mind
   • Concentration
   • Imagination
   • Expression
   • Mood
   • Style
   • Choreography
  စသည္ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ အေၾကာင္းအရာ 3 မ်ဳိး ၏အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို သင္ၾကားျပသေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္...
  Choreography by Yail Yan Naung(JD Family)
  သင္တန္းေၾကး-42000ks(30 % Save in 60000ks)


  B Boy/ B Girl Dance Class

  B Boy / B Girl Dance မ်ားကိုမွ စိတ္ဝင္စားပါတယ္ ဆုိတဲ့ အကဝါသနာ႐ွင္ ညီငယ္ညီမငယ္မ်ားအတြက္ အသက္သာဆုံးသင္တန္းေၾကးႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္သင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္...

  B Boy Dance Class
  Beginner Class - 1 Month - 30000 Ks
  Foundation Class - 1 Month - 40000 Ks

  B Boy/ B Girl Beginner Class
  B Boy Dance မ်ားကို အေျခခံကေန စတင္သင္ၾကားေပးမွာ ျဖစ္ၿပီး အကအေျခခံမ႐ွိေသးသူမ်ားပါ တက္ေရာက္ႏုိင္မည့္ သင္တန္းျဖစ္ပါတယ္...
  တစ္လလွ်င္ သင္ၾကားခ်ိန္ 12 ခ်ိန္အသင္ၾကားေပးမွာျဖစ္ၿပီး...

  1. Beginner Class (12 Classes in 1 Month)
  2. Foundation Class (12 Classes in 1 Month)
  3. Open Class မ်ားအျဖစ္ Class 3 မ်ဳိး ခြဲၿပီး လစဥ္တက္ေရာက္သြားႏုိင္ပါတယ္....

  အမွန္တကယ္တက္ေျမာက္သည္အထိ အခ်ိန္ေပးတက္ေရာက္ႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ကုန္ရက်ဳိး ပိုက္ဆံကုန္ရက်ဳိးနပ္ေစမည့္ သင္တန္းတစ္ခုအျဖစ္ အာမခံႏွင့္သင္ၾကားေပးသြားမွာပါ...
  တစ္လအတြင္း အၿပီးတက္ေျမာက္သြားျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ပါ
  အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအတြင္း...
  B Boy Foundation Class / B Boy Open Class မ်ားကို တက္ေရာက္သြားမည္ဆုိပါက Professional B Boy / B Girl မ်ားအျဖစ္ရပ္တည္ႏုိင္သည္ အထိ သင္ၾကားျပသေပးသြားမွာပါ...
  သင္ၾကားျပသေပးမည့္ Trainer အေနနဲ႔လဲ... ၿပိဳင္ပြဲအေတြ႔အၾကဳံ အကသက္တမ္း အေတြ႔အၾကဳံမ်ားစြာ ရ႐ွိခဲ့ၿပီး လက္႐ွိမွာလဲ B Boy / B Girl ဝါသနာ႐ွင္ညီငယ္ ညီမငယ္မ်ားကို သင္ၾကားျပသေပးေနသူတစ္ဦးလဲ ျဖစ္သည့္ အျပင္ Myanmar B Boy Association (MBA) ရဲ႕ Leader တစ္ဦးလဲ ျဖစ္တဲ့ Trainer ကေတာ့ B Boy Spiderz ပါ....
  B Boy Spiderz ရဲ႕ ျပဳိင္ပြဲအေတြ႔အၾကဳံေလးကိုလဲ ေအာက္က Video ေလးမွာ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါတယ္...

  သင္တန္းေၾကး - 30000 Ks (40% Save in 50000 Ks)
  သင္တန္းအပတ္စဥ္ - Y_003
  သင္တန္းစတင္မည့္ေန႔ရက္ - 20 November 2017
  သင္ၾကားမည့္ေန႔. - Mon / Wed / Fri
  သင္ၾကားမည့္အခ်ိန္ - 4:30 PM - 5:30 PM
  စုစုေပါင္း သင္တန္းခ်ိန္ - 12 Classes
  သင္တန္းအပတ္စဥ္ - Y_004
  သင္တန္းစတင္မည့္ေန႔ရက္ - 25 November 2017
  သင္ၾကားမည့္ေန႔. - Sat/Sun
  သင္ၾကားမည့္အခ်ိန္ - 8:00 AM - 9:00 AM
  စုစုေပါင္း သင္တန္းခ်ိန္ - 12 Classes
  အျခား သင္တန္းခ်ိန္မ်ား တက္ေရာက္လိုပါက သင္တန္းဆရာမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းႏုိင္ပါသည္။

  သင္တန္းတက္လိုသူစိတ္ဝင္စားသူမ်ားအေနျဖင့္

  • အမည္
  • ဖုန္းနံပါတ္
  • ေနရပ္လိပ္စာ
  • မိမိသင္တန္းတက္လို႔ သည့္ အခ်ိန္အပိုင္းအျခား
  မ်ားကို ေရးသား၍ 09444487889 ကိုဆက္သြယ္ၿပီး* ႀကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းထားႏုိုင္ပါတယ္*
  လူဦးေရ အကန္႔အသက္ ႐ွိပါသည္
  အေသးစိတ္သိ႐ွိလိုပါက-
  Hot Line No. *** 09444487889***
  ႏွင့္
  RealArt Entertaindance FB Chat Box မွာ ဆက္သြယ္စုံစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္...
  အကသင္တန္းစုံစမ္းရန္ ႏွင့္အကခန္းမငွါးရမ္းရန္
  09 444487889
  အကအဖြဲ႔ငွါးရမ္းရန္
  09 799902199
  09 43206783

  #RealArt Entertaindance
  အမွတ္ ၁၃၊ ပထမထပ္၊ မဟာေဘာဂလမ္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္(လွည္းတန္း)၊ ရန္ကုန္။ လွည္းတန္းလမ္း(ေက်ာင္းေ႐ွ႕မွတ္တိုင္အနီး)
  YBS - 14/ 30/ 38/ 41.
  ဗဟုိလမ္း(ခိုင္ေရႊဝါ မွတ္တိုင္အနီး)
  YBS - 11/ 22.
  info.realartdancestudio447@gmail.com
  https://www.facebook.com/realartdancestudio447/


  Shuffle Dance Beginner Class

  - အက ကို ဝါသနာပါ၍ Shuffle Dance ကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ား၊ Shuffle ကို ေလ့လာေနဆဲ သူမ်ား တက္ေရာက္သင့္ပါတယ္...
  - Club , Partyပြဲမ်ား, Bar ,EDM ပြဲေတြမွာ အထာက်က်နဲ႔အမိုက္စား Rave ခ်င္တဲ့သူငယ္ခ်င္းေတြအတြက္ စည္းစနစ္က်နစြာနွင့္ အေျခခံမွ တဆင့္ခ်င္းစီ သင္ၾကားေပးမွာပါ...
  - Beginner Class အေျခခံ Foundation မ်ားကို တစ္လ တက္ေရာက္ၿပီးပါက Open Class မွာ ဆက္လက္တက္ေရာက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္...

  သင္တန္းေၾကး - 40000 Ks (20% Save in 50000Ks)
  သင္တန္းစတင္မည့္ေန႔ - Nov 11, 2017.
  သင္တန္းအပတ္စဥ္ - S_002
  သင္တန္းမည့္အခ်ိန္ - 11:30AM to 1:00PM
  သင္ၾကားမည့္ေန႔မ်ား - Sat/Sun
  သင္တန္းခ်ိန္းစုစုေပါင္း - 12 ခ်ိန္

  သင္တန္းခ်ိန္ကာလ 12 ရက္အတြင္းမွာ Shuffle Dance ကို အေသးစိတ္ Basic ကေနစၿပီး အမိုက္စားကႏိုင္တဲ့အထိ တာဝန္ယူသင္ၾကားေပးမယ့္ Trainer အေနျဖင့္...
  အကသက္တမ္း အေတြ႔အၾကဳံ 7 ႏွစ္ခန္႔႐ွိၿပီး ၿပိဳင္ပြဲမ်ားမွာဆုရ႐ွိခဲ့ရံုသာမက Japan ႏွင့္ Thailand ႏိုင္ငံေတြမွာ အကပညာကို ေလ့လာခဲ့တဲ့ အေတြ႔ၾကံဳေပါင္းမ်ားစြာ ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ကာ Sharing လုပ္ေပးသြားမယ့္.....
  FG-Crew ရဲ႕ Leader 👉 Mr.Hii (All-Style) ျဖစ္ပါတယ္...

  သင္တန္းတက္လိုသူစိတ္ဝင္စားသူမ်ားအေနျဖင့္

  • အမည္
  • ဖုန္းနံပါတ္
  • ေနရပ္လိပ္စာ
  • မိမိသင္တန္းတက္လို႔ သည့္ အခ်ိန္အပိုင္းအျခား
  မ်ားကို ေရးသား၍ 09444487889 ကိုဆက္သြယ္ၿပီး* ႀကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းထားႏုိုင္ပါတယ္*
  လူဦးေရ အကန္႔အသက္ ႐ွိပါသည္
  အေသးစိတ္သိ႐ွိလိုပါက-
  Hot Line No. *** 09444487889***
  ႏွင့္
  RealArt Dance Studio FB Chat Box မွာ ဆက္သြယ္စုံစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္...
  အကသင္တန္းစုံစမ္းရန္ ႏွင့္အကခန္းမငွါးရမ္းရန္
  09 444487889
  အကအဖြဲ႔ငွါးရမ္းရန္
  09 799902199
  09 43206783

  #RealArt_Dance_Studio
  အမွတ္ ၁၃၊ ပထမထပ္၊ မဟာေဘာဂလမ္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္(လွည္းတန္း)၊ ရန္ကုန္။ လွည္းတန္းလမ္း(ေက်ာင္းေ႐ွ႕မွတ္တိုင္အနီး)
  YBS - 14/ 30/ 38/ 41.
  ဗဟုိလမ္း(ခိုင္ေရႊဝါ မွတ္တိုင္အနီး)
  YBS - 11/ 22.
  info.realartdancestudio447@gmail.com
  www.facebook.com/realartdancestudio447


  စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

  (၁)

  signup ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေက်းဇူးျပဳ၍ information မ်ားကို မွန္ကန္စြာ ျဖည့္ေပးပါ။

  (၂)

  Get Chance တြင္ signup ျပဳလုပ္သည့္ နာမည္သည္ မွတ္ပံုတင္တြင္ပါေသာ နာမည္ႏွင့္မတူပါက၊ ၄င္း member မွာ ကံထူးရွင္ ျဖစ္ခဲ့ပါက ဆုထုတ္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။

  (၃)

  ကံထူးရွင္အတြက္ ဆုမဲထုတ္ေပးရာတြင္ အခ်ိန္ႏွင္႔ေနရာကုိ mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးျခင္း၊
  https://www.facebook.com/GetChanceMyanmar တြင္ေၾကျငာေပးျခင္းျဖင့္ အေၾကာင္းၾကား သြားပါမည္။ သတ္မွတ္ရက္အတြင္း လာမထုတ္ ပါက (လုံး၀) ထုတ္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။

  (၄)

  ေပါက္မဲပစၥည္းထုတ္ရာတြင္ ကံထူးရွင္မွ မွတ္ပံုတင္ႏွင့္ တကြ လာေရာက္ ထုတ္ယူရပါမည္။

  (၅)

  ဆုမဲေဖာက္ေပးသည့္ေန႔တြင္ ကံထူးရွင္အား email ျဖင့္အေၾကာင္းၾကားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး (၅)ရက္အတြင္း ျပန္လည္
  အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္း မရွိပါက ကံထူးရွင္အျဖစ္မွ ပယ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

  (၆)

  ကံထူးရွင္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ Get Chance မိသားစုဝင္မ်ား ပါ၀င္ခြင္႔မၿပဳပါ။

  (၇)

  ဆုေရြးခ်ယ္ရာတြင္ (Get Chance Team)၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သာ အတည္ျဖစ္ပါသည္။


  စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအားလိုက္နာမည္ဆိုပါက ေအာက္ပါ ဆုေရြးမည္ခလုတ္အား ႏွိပ္၍ ဆုစတင္ ကံစမ္းႏုိင္ပါသည္။GET CHANCE APK DOWNLOAD
ၿသဂုတ္လ ကံထူးရွင္မ်ား