ဆုအမ်ဳိးအစား-ကူပြန္

ဆုအမည္
:
Central Fitness Myanmar ၁လ gym ကစားခြင့္
ဆုအေရအတြက္
:
ဆုကာလ
:
၀၉-၀၂-၂၀၁၈ မွ ၁၁-၀၃-၂၀၁၈ ထိ
ဆုေပးမည္စနစ္
:
ကိုယ္တုိင္လာထုတ္စနစ္
ဆုအမ်ဳိးအစား
:
ကူပြန္
Sponsored by
:
ဤဆုအား GCMoney(6000) ျဖင့္ ကံစမ္းပါ။

Central Fitness Myanmar ၏ လိပ္စာ

Address
: NO.(123), B-1,Parami Road, Near Parami Sein Gay Har, Hlaing Tsp. Yangon
Phone
: 09 795 566199
Facebook Page : https://www.facebook.com/CentralFitness.CF/

Central Fitness Myanmar ၏ အမွာစကား

အားလံုးပဲ မဂၤလာပါ။ Central Fitness Myanmar မွ ျဖစ္ပါတယ္။
တစ္လ free gym ကစားႏိုင္မည္႔ gym ကစားခြင္႔ကူပြန္ (40000 တန္) အား ကံထူး ရွင္တစ္ေယာက္ အတြက္ မဲေဖာက္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံစမ္းေပးမႈအတြက္ အားလံုးကို ေက်း ဇူး အထူး တင္ရွိပါတယ္။ ပါ၀င္ကံစမ္းေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကိုလည္း Central Fitness Myanmar မွ ေႏြးေထြးစြာ ဖိတ္ေခၚအပ္ ပါ သည္။


Opening Hour

6:00AM - 10:00PM
Hello , We’re Open Now !

Member Fee

Monthly membership price -
(Gym+Group Classes+Boxing)
one day visit -4000Ks
1month - 38000Ks
3months -114000Ks( 15days Free)
6months - 228000Ks (15% off + 1month Free)
(၁လကို ၃၂၀၀၀ သာ က်သင့္ပါမည္)
12months -456000Ks (25% off + 2months Free)
(၁လကို ၂၈၅၀၀ သာ က်သင့္ပါမည္ )
30Days Card- 55000Ks (within 2months valid)

Contact

Don’t Hesitate and Join CF Now !
For Further Information ,
https://www.facebook.com/CentralFitness.CF/posts/1481334795237191
Address - No (123) ,B-1, Parami Road , Near Parami Sein Gay Har , Hlaing Tsp .
Contact -09795566199, 095029295

Our Gym


Our Available Sport Wears


စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

(၁)

signup ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေက်းဇူးျပဳ၍ information မ်ားကို မွန္ကန္စြာ ျဖည့္ေပးပါ။

(၂)

Get Chance တြင္ signup ျပဳလုပ္သည့္ နာမည္သည္ မွတ္ပံုတင္တြင္ပါေသာ နာမည္ႏွင့္မတူပါက၊ ၄င္း member မွာ ကံထူးရွင္ ျဖစ္ခဲ့ပါက ဆုထုတ္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။

(၃)

ကံထူးရွင္အတြက္ ဆုမဲထုတ္ေပးရာတြင္ အခ်ိန္ႏွင္႔ေနရာကုိ mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးျခင္း၊
https://www.facebook.com/GetChanceMyanmar တြင္ေၾကျငာေပးျခင္းျဖင့္ အေၾကာင္းၾကား သြားပါမည္။ သတ္မွတ္ရက္အတြင္း လာမထုတ္ ပါက (လုံး၀) ထုတ္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။

(၄)

ေပါက္မဲပစၥည္းထုတ္ရာတြင္ ကံထူးရွင္မွ မွတ္ပံုတင္ႏွင့္ တကြ လာေရာက္ ထုတ္ယူရပါမည္။

(၅)

ဆုမဲေဖာက္ေပးသည့္ေန႔တြင္ ကံထူးရွင္အား email ျဖင့္အေၾကာင္းၾကားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး (၅)ရက္အတြင္း ျပန္လည္
အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္း မရွိပါက ကံထူးရွင္အျဖစ္မွ ပယ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

(၆)

ကံထူးရွင္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ Get Chance မိသားစုဝင္မ်ား ပါ၀င္ခြင္႔မၿပဳပါ။

(၇)

ဆုေရြးခ်ယ္ရာတြင္ (Get Chance Team)၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သာ အတည္ျဖစ္ပါသည္။


စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအားလိုက္နာမည္ဆိုပါက ေအာက္ပါ ဆုေရြးမည္ခလုတ္အား ႏွိပ္၍ ဆုစတင္ ကံစမ္းႏုိင္ပါသည္။GET CHANCE APK DOWNLOAD
ၿသဂုတ္လ ကံထူးရွင္မ်ား