ဆုအမ်ဳိးအစား-အားကစား

ဆုအမည္
:
Gym ကစားခြင့္ @ Parami Fitness GYM
ဆုအေရအတြက္
:
ဆုကာလ
:
၀၇-၀၂-၂၀၁၈ မွ ၀၈-၀၃-၂၀၁၈ ထိ
ဆုေပးမည္စနစ္
:
ကိုယ္တုိင္လာထုတ္စနစ္
ဆုအမ်ဳိးအစား
:
အားကစား
Sponsored by
:
ဤဆုအား GCMoney(5000) ျဖင့္ ကံစမ္းပါ။

Parami Fitness Gym ၏ လိပ္စာ

Address
: အမွတ္ (၇၈၉) ၊ ေဝဘာဂီလမ္း(စ်)ရပ္ကြက္၊ ၆ ေကြ႔မီးပြိဳင့္အနီး၊ ေျမာက္ဥကၠလာ
Phone
: ၀၉ -၇၆၂၂၂၈၀၇၅၊ ၀၉-၂၂၂၈၀၇၅
Facebook Page : https://www.facebook.com/Parami-Fitness-GYM-306582403153604/

Parami Fitness Gym ၏ အမွာစကား

အားလံုးပဲ မဂၤလာပါ။ Parami Fitness Gym မွ ျဖစ္ပါတယ္။
တစ္လ free gym ကစားႏိုင္မည္႔ gym ကစားခြင္႔ကူပြန္ (30000 တန္) အား ကံထူး ရွင္တစ္ေယာက္ အတြက္ မဲေဖာက္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံစမ္းေပးမႈအတြက္ အားလံုးကို ေက်း ဇူး အထူး တင္ရွိပါတယ္။ ပါ၀င္ကံစမ္းေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကိုလည္း Parami Fitness Gym မွ ေႏြးေထြးစြာ ဖိတ္ေခၚအပ္ ပါ သည္။


Parami Fitness Gym

အမ်ိဳးအစားစံုလင္လွတဲ႔ ေခတ္မီ အရည္အေသြးျမင့္ ႏိုင္ငံတကာသံုး အားကစား စက္သစ္ႀကီးမ်ား စံုလင္စြာ ႐ွိၿပီး ေနရာအက်ယ္အဝန္း ေၾကာင့္လြတ္လြတ္လပ္ လပ္ ေဆာ့ကစားႏိုင္မဲ့အျပင္ အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝၿပီး အေတြ႕အၾကံဳ ရင့္က်က္ေသာ Trainer မ်ားမွ Member တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ Body Goal အတိုင္း Weight loss plan, Weight gain plan, ႏွင့္ Body building programme မ်ား ျဖင့္ စနစ္တက် ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးမွျဖစ္ပါတယ္။
ဒါ့အျပင့္ ကိုယ္ပိုင္ Locker မ်ား စနစ္တက် ထား႐ွိေပးျခင္း အမ်ိဴးသား/အမ်ိဴးသမီး .. အဝတ္လဲခန္း သီးသန့္ထားရွ ိေပးျခင္းျဖင့္လဲ ဝန္ေဆာင္မူ႔ ေပးထားပါတယ္။

1 month - 30000ks
3 month - 27000ksစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

(၁)

signup ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေက်းဇူးျပဳ၍ information မ်ားကို မွန္ကန္စြာ ျဖည့္ေပးပါ။

(၂)

Get Chance တြင္ signup ျပဳလုပ္သည့္ နာမည္သည္ မွတ္ပံုတင္တြင္ပါေသာ နာမည္ႏွင့္မတူပါက၊ ၄င္း member မွာ ကံထူးရွင္ ျဖစ္ခဲ့ပါက ဆုထုတ္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။

(၃)

ကံထူးရွင္အတြက္ ဆုမဲထုတ္ေပးရာတြင္ အခ်ိန္ႏွင္႔ေနရာကုိ mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးျခင္း၊
https://www.facebook.com/GetChanceMyanmar တြင္ေၾကျငာေပးျခင္းျဖင့္ အေၾကာင္းၾကား သြားပါမည္။ သတ္မွတ္ရက္အတြင္း လာမထုတ္ ပါက (လုံး၀) ထုတ္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။

(၄)

ေပါက္မဲပစၥည္းထုတ္ရာတြင္ ကံထူးရွင္မွ မွတ္ပံုတင္ႏွင့္ တကြ လာေရာက္ ထုတ္ယူရပါမည္။

(၅)

ဆုမဲေဖာက္ေပးသည့္ေန႔တြင္ ကံထူးရွင္အား email ျဖင့္အေၾကာင္းၾကားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး (၅)ရက္အတြင္း ျပန္လည္
အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္း မရွိပါက ကံထူးရွင္အျဖစ္မွ ပယ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

(၆)

ကံထူးရွင္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ Get Chance မိသားစုဝင္မ်ား ပါ၀င္ခြင္႔မၿပဳပါ။

(၇)

ဆုေရြးခ်ယ္ရာတြင္ (Get Chance Team)၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သာ အတည္ျဖစ္ပါသည္။


စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအားလိုက္နာမည္ဆိုပါက ေအာက္ပါ ဆုေရြးမည္ခလုတ္အား ႏွိပ္၍ ဆုစတင္ ကံစမ္းႏုိင္ပါသည္။GET CHANCE APK DOWNLOAD
ၿသဂုတ္လ ကံထူးရွင္မ်ား