ဆုအမ်ဳိးအစား-ကူပြန္

ဆုအမည္
:
Diamond Peel Facial Treatment
ဆုအေရအတြက္
:
ဆုကာလ
:
၂၈-၁၂-၂၀၁၆ မွ ၃၀-၀၁-၂၀၁၇ ထိ
ဆုေပးမည္စနစ္
:
ကိုယ္တုိင္လာထုတ္စနစ္
ဆုအမ်ဳိးအစား
:
ကူပြန္
Sponsored by
:
ဤဆုအား GCMoney(3000) ျဖင့္ ကံစမ္းပါ။

Secret Garden Aesthetic Centre and Skin Clinic ၏ လိပ္စာ

Address
: Diamond Condo, Tower A, 2nd Floor, Unit 203, Pyay Road, Kamaryut Tsp, Yangon. (Near   Myittar Oo Eye Clinic)
Phone
: 09-523930-37 (Ext-2203),09793728640
Email
: secretgarden.myanmar@gmail.com
Facebook Page : https://www.facebook.com/Secret-Garden-Aesthetic-Centre-and-Skin-Clinic-1460919144166578/?fref=ts

Secret Garden Aesthetic Centre and Skin Clinic ၏ အမွာစကား

အားလံုးပဲ မဂၤလာပါ။ Secret Garden Aesthetic Centre and Skin Clinic မွ ျဖစ္ပါတယ္။
အေရျပား၏ဆဲလ္အေသ ေခ်း အဆီပိုနွင့္ အညစ္အေျကးမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးျခင္းျဖင့္ အသားအေရကို ျဖဴဝင္းေစေသာ ကုသမႈျဖစ္သည့္ Diamond Peel Facial Treatment ကူပြန္ (၁) ေစာင္ကို ကံထူးရွင္ တစ္ေယာက္အတြက္ မဲေဖာက္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံစမ္းေပးမႈအတြက္ အားလံုးကို ေက်း ဇူး အထူး တင္ရွိပါတယ္။ အသားအေရ လွပေစရန္ American Academy of Aesthetic Medicine မွ အဆင္႔ျမင္႔ Diploma ရရွိထားေသာ ဆရာ၀န္ မ်ား ကိုယ္ တိုင္ အလွ ျပဳ ျပင္ ေပးေနပါသည္။ နတ္သမီးေလး လို လွပဖို႔ Secret Garden ကို ၾကြခဲ႕စို႕။
Medical Spa

Body
Facial
Foot reflexology

V shape ေမးရိုးေပၚေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ပါးႏွစ္ဖက္တြဲက်ျခင္းမ်ားကို ပင့္တင္ေပးျခင္း၊ ေမးေစ့ေအာက္ တြဲက်ျခင္း မ်ားကို တင္း ရင္း ေစျခင္း၊ မ်က္လံုးတစ္ဝိုက္ တင္းရင္းေစျခင္း၊ မ်က္ခံုုးပင့္တင္ေပးျခင္း လည္ပင္းအေရျပားေလ်ာ့က်ျခင္းကို တင္းရင္းပင့္တင္ေပးျခင္း။

Acne,Skin Rejuvenationစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

(၁)

signup ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေက်းဇူးျပဳ၍ information မ်ားကို မွန္ကန္စြာ ျဖည့္ေပးပါ။

(၂)

Get Chance တြင္ signup ျပဳလုပ္သည့္ နာမည္သည္ မွတ္ပံုတင္တြင္ပါေသာ နာမည္ႏွင့္မတူပါက၊ ၄င္း member မွာ ကံထူးရွင္ ျဖစ္ခဲ့ပါက ဆုထုတ္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။

(၃)

ကံထူးရွင္အတြက္ ဆုမဲထုတ္ေပးရာတြင္ အခ်ိန္ႏွင္႔ေနရာကုိ mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးျခင္း၊
https://www.facebook.com/GetChanceMyanmar တြင္ေၾကျငာေပးျခင္းျဖင့္ အေၾကာင္းၾကား သြားပါမည္။ သတ္မွတ္ရက္အတြင္း လာမထုတ္ ပါက (လုံး၀) ထုတ္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။

(၄)

ေပါက္မဲပစၥည္းထုတ္ရာတြင္ ကံထူးရွင္မွ မွတ္ပံုတင္ႏွင့္ တကြ လာေရာက္ ထုတ္ယူရပါမည္။

(၅)

ဆုမဲေဖာက္ေပးသည့္ေန႔တြင္ ကံထူးရွင္အား email ျဖင့္အေၾကာင္းၾကားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး (၅)ရက္အတြင္း ျပန္လည္
အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္း မရွိပါက ကံထူးရွင္အျဖစ္မွ ပယ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

(၆)

ကံထူးရွင္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ Get Chance မိသားစုဝင္မ်ား ပါ၀င္ခြင္႔မၿပဳပါ။

(၇)

ဆုေရြးခ်ယ္ရာတြင္ (Get Chance Team)၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သာ အတည္ျဖစ္ပါသည္။


စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအားလိုက္နာမည္ဆိုပါက ေအာက္ပါ ဆုေရြးမည္ခလုတ္အား ႏွိပ္၍ ဆုစတင္ ကံစမ္းႏုိင္ပါသည္။GET CHANCE APK DOWNLOAD
ၿသဂုတ္လ ကံထူးရွင္မ်ား