ဆုအမ်ဳိးအစား-အလွျပင္ပစၥည္း

ဆုအမည္
:
Naris Cosmetics 1 set
ဆုအေရအတြက္
:
ဆုကာလ
:
၂၁-၁၂-၂၀၁၆ မွ ၂၂-၀၁-၂၀၁၇ ထိ
ဆုေပးမည္စနစ္
:
ကိုယ္တိုင္လာထုတ္စနစ္
ဆုအမ်ဳိးအစား
:
အလွျပင္ပစၥည္း
Sponsored by
:
KOMACHI Cosmetics
Made in JAPAN
Nature Region Trading Co.Ltd.,
ဤဆုအား GCMoney(5000) ျဖင့္ ကံစမ္းပါ။


MITOMO ႏွင့္ NARIS UP မွ Cosmetics Products မ်ားသည္ KOMACHI ၏ ထုတ္ကုန္ မ်ား ၿဖစ္ပါသည္။

KOMACHI လိပ္စာ

႐ံုးခ်ဳပ္ - အမွတ္(၃)၊ သီရိလမ္း၊ ၁၀ ရပ္ကြက္၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ ဖုန္း - 01 662175 , 09 73158742 , 09 420054084 အျခားရရွိႏုိင္သည့္ေနရာမ်ား - M. Kyaw Kyaw (မဂၤလာေစ်း) (Ph: 09 513 6616) - Easy Shop (Yuzana Plaza) (Ph: 09 731 22467) - BF Fashion (Junction Square) (Ph: 09 313 84551) - San Thit La (North Okkalapa) (Ph: 09 4015 99380) - Narumi Beauty Saloon (Kan Street, Hlaing) (Ph: 09 4250 16658) - Su Cosmetics (Yuzana Plaza) (Ph: 09 730 16910) - Roman Spa (8 Mile) (Ph: 01 656565) - Ma Min Min Soe (Theingyi Market) (Ph: 01 295712, 09 502 9360) Website : http://www.naris.co.jp/

KOMACHI Cosmetic ၏ အမွာစကား

အားလံုးပဲ မဂၤလာပါ။ KOMACHI Cosmetic မွ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံစမ္းေပးမႈအတြက္ အားလံုးကို ေက်းဇူး အထူးတင္ရွိပါတယ္။
တစ္ေယာက္စာအတြက္ Naris Cosmetics 1 Set အား မဲေဖာက္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ Naris Cosmetics 1 Set တြင္ Naris Powder Foundation, Naris Lip Stick ႏွင့္ Naris Lip Liner တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။

Komachi Cosmetics - Naris Up Series

Naris Make Up Base

Active Ingredients

Jojoba seed oil
Tetra hexyldecyl ascorbate
Stearyl glycyrrhetinate
Arginine

Efficacy

Moisturizing
Collagen synthesis stimulus
Anti-inflammatory
Anti-aging

Characteristics

Conditions the balance between the skin's moisture and sebum
Supports the makeup texture of foundation
Vitamin C derivative helps reduce the dullness and brightens up the skin

How to Apply

After conditioning your skin with your basic skin care, blend a pearl-size amount of this base to entire face

Caution

Overdose will uneven the foundation of skin

Powder Foundation

Ingredients

Pearl Powder
-
Brightens the skin and increases the skins smoothness and softness after applying to skin.
Tourmaline
-
Used for reviving skin radiance, promoting a healthy glow completion, and limits damages from excessive UV radiation or extreme weather conditions.
Matte sensor powder
-
Controls excess oil sebum for a long period of time.
Lamella moisture powder
-
Provides essential fatty acids to your skin; proteins and vitamin help promote the skins moisture and restore the skin's moisture balance.

Lip Liner

Active Ingredients

Tocopheryl Acetate
Ascorbyl Teraisopalmitate
Retinyl Palmitate
Arachis Hypogaea (Peanut) Oil

Efficacy

Moisturizing
Whitening
Anti-oxidant

Characteristics

Shaping, lining and filling in the lips
Very rich with pigments
Matte and creamy finishing touch without any dryness to the lips
Vitamin A, C and E derivative moisturize lips
Anti-oxidative properties soften and smoothen, and supple the lips
With or without lipstick or lip gloss

How to Apply

Extend lip liner about 2mm and apply on lips.

Caution

After each use, revert the lip liner
To avoid damages, do not over-extend or apply strong pressure on lip liner

Lip Stick

Active Ingredients

Tetra Hexyldecyl Ascorbate
Hyaluronic Acid
Tocopherol

Efficacy

Moisturizing
Anti-oxidant

Characteristics

Make up the lips with great colors
Designed for covering fine lines and muddy tones of the lips
Hyaluronic acid and Vitamin C derivative for moisturizing for smooth and soft lips

Day keep (make up)

Brand name : Day KEEP(make up)
Concept : Emphasize the eyebrow
Selling point: Natural and supple effect

MODEREAL

Brand name :MODEREAL
Concept : Replicate 'Model' like makeup on your own
Selling point: Makeup tips from professionals

WINK UP (MAXIGRADE)

Brand name : WINK UP
Concept : Trend of eye makeup
Selling point:Speedy Solution

Pore Clear Pack

Brand name :Pore clear pack
Concept : Easy pore clearing
Selling point: Clear pores with non painful method

Day Keep Eyebrow
(9000ks)

Wink Up Eyeliner Liquid
(10250ks)

Long Mascara
(15500ks)

Oil Control Powder
(9000ks)

Skin Conditioner
(7500ks)

Acne Medicated Soap
(6500ks)

Acne Medicated Lotion
(8500ks)

Acne Medicated Milky Lotion
(8500ks)

Acne Medicated Mist Lotion
(8500ks)

Moisture Lip Care
(7500ks)

Day Keep Mascara
(9250ks)

BB Cream
(9000ks)

Pore Clear Pack
(6500ks)

Natural Pack
(6500ks)

Minieral Cool Powder
(16000ks)

UV Cut Spray
 

Mineral Cool Powder
11750ks

Mineral Powder
11750ks

စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

(၁)

signup ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေက်းဇူးျပဳ၍ information မ်ားကို မွန္ကန္စြာ ျဖည့္ေပးပါ။

(၂)

Get Chance တြင္ signup ျပဳလုပ္သည့္ နာမည္သည္ မွတ္ပံုတင္တြင္ပါေသာ နာမည္ႏွင့္မတူပါက၊ ၄င္း member မွာ ကံထူးရွင္ ျဖစ္ခဲ့ပါက ဆုထုတ္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။

(၃)

ကံထူးရွင္အတြက္ ဆုမဲထုတ္ေပးရာတြင္ အခ်ိန္ႏွင္႔ေနရာကုိ mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးျခင္း၊
https://www.facebook.com/GetChanceMyanmar တြင္ေၾကျငာေပးျခင္းျဖင့္ အေၾကာင္းၾကား သြားပါမည္။ သတ္မွတ္ရက္အတြင္း လာမထုတ္ ပါက (လုံး၀) ထုတ္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။

(၄)

ေပါက္မဲပစၥည္းထုတ္ရာတြင္ ကံထူးရွင္မွ မွတ္ပံုတင္ႏွင့္ တကြ လာေရာက္ ထုတ္ယူရပါမည္။

(၅)

ဆုမဲေဖာက္ေပးသည့္ေန႔တြင္ ကံထူးရွင္အား email ျဖင့္အေၾကာင္းၾကားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး (၅)ရက္အတြင္း ျပန္လည္
အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္း မရွိပါက ကံထူးရွင္အျဖစ္မွ ပယ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

(၆)

ကံထူးရွင္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ Get Chance မိသားစုဝင္မ်ား ပါ၀င္ခြင္႔မၿပဳပါ။

(၇)

ဆုေရြးခ်ယ္ရာတြင္ (Get Chance Team)၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သာ အတည္ျဖစ္ပါသည္။


စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအားလိုက္နာမည္ဆိုပါက ေအာက္ပါ ဆုေရြးမည္ခလုတ္အား ႏွိပ္၍ ဆုစတင္ ကံစမ္းႏုိင္ပါသည္။GET CHANCE APK DOWNLOAD
ၿသဂုတ္လ ကံထူးရွင္မ်ား