« »
1 2 3 4 5 6 7

စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ဆုပစၥည္းမ်ား ရယူမယ္

01-06-2015 ~ 30-06-2015
Skin Care 1 set & BB Cream
30000
01-06-2015 ~ 30-06-2015
Magic White Coupon
10000
04-06-2015 ~ 18-06-2015
Xiaomi Power Bank
20000
09-06-2015 ~ 30-06-2015
Kayin State Trip
15000
09-06-2015 ~ 30-06-2015
mawlamyine-Kyaikkhame-zinkyaik
15000
12-06-2015 ~ 30-06-2015
RicH Café Coupon
30000
19-06-2015 ~ 31-08-2015
iPad Mini 3
70000

အဆင့္(၄)ဆင့္နဲ႔ ကံထူးရွင္ျဖစ္ႏုိင္မည္

မွတ္ပံုတင္

အတည္ျပဳ

ဆုေ႐ြးျခင္း

ဆုရယူ

Get Chance ဆိုတာဘာလဲ

Get Chance မွာ လစဥ္ ကံစမ္းမဲမ်ားကို အခမဲ့ မဲေဖာက္ေပး ေနေသာ ၀က္ဆိုက္ ျဖစ္ပါသည္။ မဲေဖာက္ရာတြင္ တန္ဖိုးႀကီး ပစၥည္းမ်ား အပါအ၀င္ အျခား ရာသီအလိုက္ အသံုး၀င္မည့္ ပစၥည္းမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္း ေပးထားပါသည္။ မည္သူမဆို Get Chance တြင္ ၀င္ေရာက္ ကံစမ္းႏိုင္ ပါသည္။ ကံစမ္းပံု အဆင့္ဆင့္ကို စည္းကမ္း စာမ်က္ႏွာတြင္ ၀င္ေရာက္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။ ကဲ အခြင့္အေရးကို အမိအရ ယူလိုက္ၾကပါစို႔ ... Get Chance !!!

ကံစမ္းပံုအဆင့္ဆင့္ »

GCMoney စုၾကမယ္

GCMoney အား တစ္ေန႔လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ လွည့္ျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို ဖိတ္ေခၚျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း စုႏုိင္ပါသည္။

ကူညီပံ့ပိုးသူမ်ားGET CHANCE APK DOWNLOAD
မတ္လ ကံထူးရွင္မ်ား